Osnovne karakteristike
  • Bolja raspodjela sila u ovjesima.
  • Veći razmaci između ovjesa.
  • Osobito dobro iskorištenje visine jer je vitlo zavješeno između staza.
  • Električna kolica (mačka) kao opcija.
  • Viseći upravljač neovisan o vitlu kao opcija.
Upit za ponudu
Opis

Kao monorail, ali s dvije staze za vožnju. Staze su zavješene paralelno, a vitlo se vozi između njih. Sile su ravnomjernije raspoređene na konstrukciju zgrade. Mogući su veći razmaci između ovjesa. U usporedbi s monorailom, ABUS električna lančana dizalica ima poboljšano iskorištenje visine jer je zavješena između staza.