Osnovne karakteristike
  • Veće nosivosti.
  • Dobro iskorištenje visine zahvaljujući smještaju lančane dizalice između glavnih nosača (greda).
  • Dizalična staza (kranska staza) sastoji se od standardnih čeličnih profila.
  • Električna kolica (mačka) kao opcija.
  • Viseći upravljač neovisan o vitlu kao opcija.
Upit za ponudu
Opis

ABUS dizalica s dva glavna nosača ZHB-I (često zvana dvogredna dizalica) koristi se za veće terete i pokrivanje tlocrtne površine. ZHB-I koristi se za veće duljine glavnih nosača (greda). Dizalica se vozi izravno po nosivim čeličnim profilima. ABUS lančana dizalica ovješena je između glavnih nosača ostvarujući tako optimalnu visinu dizanja.