Osnovne karakteristike
  • Mogući veliki rasponi.
  • Male ugradbene mjere u usporedbi s klasičnim mosnim dizalicama (mosnim kranovima).
  • Veliki razmaci između ovjesa.
  • Električna vožnja mačke.
  • Viseći upravljač neovisan o vitlu kao opcija.
Upit za ponudu