U mnogim granama industrije još su upotrebi dizalice isporučene prije 30 i više godina. Kod nekih vlasnika ti strojevi danas više ne mogu udovoljiti suvremenim zahtjevima po pitanju brzine rada, sigurnosti i komfora. Neke dizalice toliko su zastarjele da je upitna nabava originalnih rezervnih dijelova.

U tim slučajevima opravdano je pristupiti rekonstrukciji ili modernizaciji dizalice zamjenom pojedinih sklopova ili dodavanjem novih kako bi se postigle druge tehničke karakteristike u odnosu na originalno stanje. Takvi su zahvati npr. zamjena klizno-kolutnih motora kaveznim asinkronim, zamjena centralnih pogona vožnje pojedinačnim pogonima, zamjena elektro-instalacija, dogradnja frekvencijskih pretvarača, ugradnja daljinskog radijskog upravljanja i sl.

Zatražite besplatni posjet našeg predstavnika i informirajte se o prednostima koje vam pružaju rekonstrukcije i modernizacije postojećih dizalica.